Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elhunyt Keszthelyi Ferenc püspök

 
 
keszthelyi.jpgA Váci Egyházmegye, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja, valamint a gyászoló rokonság Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy

Keszthelyi Ferenc Jeromos OCist
a Váci Egyházmegye kiérdemesült, nyugalmazott püspöke, Vác Város Pro Urbe díjjal kitüntetett polgára

2010. december 6-án, életének 83., szerzetesi fogadalmának 64.,  papságának 60., püspöki szolgálatának 18. évében, szentségekkel megerősítve az örökkévalóságba költözött.

Elhunyt főpásztorunktól 2010. december 14-én, kedden délelőtt 10 órakor a Váci Székesegyházban búcsúzunk.
Először az engesztelő szentmiseáldozatot mutatjuk be, majd a székesegyház altemplomában megfáradt testét örök nyugalomra helyezzük.1928. március 16-án Egerben született. Középiskolai tanulmányait az egri ciszterci gimnáziumban végezte, 1946-ban a zirci noviciátusban megkezdte a fölkészülést a szerzetesi életre. A szerzetesrendek feloszlatása előtt, 1950-ben ünnepélyes fogadalmat tett. A rendek feloszlatása után a fiatal ciszterci teológus a székesfehérvári egyházmegyébe nyert felvételt.  Pappá szentelték Székesfehérváron, 1951. április 2-án. Káplán Polgárdiban 1951-1952, Nagytétényben 1952-1953, Budafok-Belvárosban káplán és hittanár 1953-ban, Remetekertvárosban ismét káplán. Tárnokligeten lelkészként 1962-től, majd ugyanitt 1965-től adminisztrátorként, 1967-1974-ig plébánosként szolgált. Budapest-Nagytétény plébánosa volt 1974-1992-ig. 1989-től az Országos Hitoktatási Bizottság igazgatója, megyéspüspöki kinevezésekor az MKPK irodaigazgatója is volt. 1992. február 11-én II. János Pál pápa kinevezte a váci püspöki székbe.
Papi és főpásztori szolgálata során elsőrendű feladatának tekintette a ministránstalálkozókat, a papi hivatást ébresztő közös együttléteket, táborozásokat. Sokat fáradozott a hitoktatás korszerűsítéséért, a hitoktatók részére 1969-től Kerekes Károly atyával rendszeresen szervezte a lelkigyakorlatokat, melyek aztán országos jellegűvé váltak. Irodalmi tevékenysége főként kateketika jellegű. Nagy érdeme az egyházmegyei iskolák újraindítása, valamint a kényszerűségből 1952-ben bezárt váci szeminárium újraindítása. Főpásztori szolgálata alatt történt az egyházmegyék átszervezése 1993-ban, majd 1995-ben Gödöllő-Máriabesnyőn egyházmegyei zsinatot tartott. A székesegyházat és az egyházi épületeket renováltatta.  Papi és püspöki életének szolgálatába a katekézis és a papnevelés állt.
Jelmondata: AMICI IN CHRISTO. Krisztusban barátok.
Isten tegye teljessé életét, amelyet teljesen rábízottjaira áldozott!
R.I.P.